Tevredenheidsmeting beleid Destelbergen


 

Ben jij een gelukkige inwoner van Destelbergen-Heusden? Voel je je thuis in je gemeente? Wat kan er volgens jou beter? Waar moet dringend werk van gemaakt worden?

 

We polsen graag naar je mening met deze tevredenheidsmeting. Met deze informatie kunnen wij, als lokale bestuurders, beter inspelen op de noden en de behoeften van onze inwoners.

We vragen een 7-tal minuutjes van je tijd om de vragen te beantwoorden.

Akkoord Niet Akkoord Geen Mening
Onze straten worden goed onderhouden
Onze voetpaden zijn goed onderhouden
Het is veilig fietsen in onze gemeente
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Het gemeente bestuur levert voldoende inspanningen voor een veilige schoolomgeving
Er is voldoende aanbod aan openbaar vervoer
Er zijn voldoende snelheidscontroles op onze wegen
In mijn straat wordt te snel gereden
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Het is rustig wonen in onze gemeente
Het geluid van de R4 en/of E17 vind ik permanent storend
Ik ben tevreden over de werking van het containerpark
Ik ben tevreden over de huis-aan-huis-ophaling
Er is voldoende groen (parken, bossen, weilanden) in onze gemeente
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Ik ben tevreden over de dienstverlening van de politiezone Rhode & Schelde
Ik voel me veilig in mijn gemeente
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Ik vind de bibliotheekwerking en het aanbod kwalitatief goed
Het gemeentebestuur biedt een goede ondersteuning aan het verenigingsleven (financieel en logistiek)
Er zijn voldoende mogelijkheden in onze gemeente om aan sport en ontspanning te doen
Er zijn voldoende activiteiten voor jongeren
Er zijn voldoende speelplekken voor kinderen tot 12 jaar
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Ons dorp kent een bruisend verenigingsleven
Ik zou graag meer sociaal contact hebben in mijn gemeente en/of buurt. Ik voel me veilig in mijn gemeente
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Het OCMW is toegankelijk en biedt een goede dienstverlening aan hulpbehoevenden
Er zijn voldoende mogelijkheden tot kinderopvang in onze gemeente
Er zijn voldoende faciliteiten voor senioren
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Ik ken de toeristische troeven van onze gemeente
Er is voldoende aanbod aan winkels in onze gemeente
Ik zou graag een wekelijkse markt hebben in onze gemeente
Akkoord Niet akkoord Geen mening
Er is een goede informatiedoorstroming over beleidsbeslissingen naar inwoners en er is voldoende inspraak
Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van de politiek verkozenen in de gemeente
Ik kan me vinden in een fusie met onze buurgemeenten als dit ons een financieel voordeel oplevert
Een dorp verliest haar identiteit bij een fusie
Akkoord Niet akkoord Geen mening
De gemeente voert een goed financieel beleid
Er wordt doelgericht geïnvesteerd, met een duidelijke visie op lange termijn

ENKELE ACHTERGRONDVRAGEN

Beeld-CAPTCHA
Vul de letters in uit de afbeelding.