Schone gemeente, krachtig sturen


 

Op 2 januari 2013 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

CD&V zal ook de volgende 6 jaren onze gemeente besturen, samen met de coalitiepartner Open VLD. We hebben gekozen voor het verder zetten van de samenwerking. De ervaring die in de huidige bestuursploeg aanwezig is, lijkt ons een belangrijke troef voor de vele uitdagingen waar onze gemeente voorstaat in deze economisch en maatschappelijk moeilijke tijden.

Daadkrachtig besturen zal meer dan ooit nodig zijn. De voorbije 6 jaren lag de klemtoon op investeringen in het openbaar domein. Met de bouw van de sporthal, de renovatie van de Berghine, de herinrichting van het recreatiedomein de Kollebloem is de achterstand op vlak van voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie ingehaald.

De komende zes jaren zullen wij als bestuursploeg inzetten op het behoud en het verbeteren van de leef- en woonkwaliteit in onze mooie, groene gemeente. Een goed onderhouden openbaar domein, een veilige verkeersafwikkeling, een levendig commercieel centrum, een kwalitatieve dienstverlening naar senioren en jonge gezinnen met kinderen zijn voor ons de kernopdrachten in de komende 6 jaren. Koken kost geld, een gemeente besturen kost ook geld, zelfs veel geld. We zijn momenteel de begroting aan het opmaken en het is geen sinecure. Sinds jaar en dag voeren we een zeer zuinig financieel beleid. Daardoor behoren de belastingstarieven in Destelbergen tot de laagste in Vlaanderen en zijn ze al meer dan 30 jaar niet meer gestegen.

De stijgende uitgaven voor brandweer en politie, de stijgende pensioenlasten, de investeringen in de openbare infrastructuur enz. nopen ons ertoe om bijkomende middelen te zoeken. Het blijft in ieder geval onze ambitie om qua belastingstarieven onder het Vlaams gemiddelde te blijven.

In het bestuursakkoord 2013-2018 vindt u alle initiatieven die in de komende 6 jaren zullen gerealiseerd worden.

Documenten
Afbeeldingen
Schone gemeente, krachtig sturen
Schone gemeente, krachtig sturen
Schone gemeente, krachtig sturen